ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:
  • ارزشیابی دانشجویان بر اساس امتحان پایان ترم، امتحان میان ترم، فعالیت های کلاسی، تمرین های هفتگی، انجام پروژه و رعایت انضباط کلاسی می باشد که بارم بندی دقیق نمرات در هر کلاس به طور خاص و در ابتدای ترم مطرح می گردد.

  • تحویل پروژه سر کلاس به صورت حضوری در موعد تعیین شده و توسط شخص دانشجو انجام می پذیرد و صورت دیگری پذیرفته نیست.

  • شاغل بودن، داشتن توانایی یا مهارتی خاص، عضویت در هر مجموعه ای، داشتن شغل و موقعیتی خاص هیچیک باعث برخورداری از امتیازی ویژه نمی گردد و این اشخاص موظف به رعایت تمامی موارد تعیین شده مانند دیگر دانشجویان می باشند.

  • دانشجویان لازم است در کلاس های درس حضور داشته باشند. غیبت غیر مجاز باعث حذف درس می گردد. چنانچه دانشجویی به هر دلیلی قادر به حضور در کلاس نیست می تواند در ابتدای ترم با ذکر دلایل خود برای عدم حضور هماهنگ نماید.

  • دانشجویان در صورت عدم حضور در کلاس موظف به پیگیری مطالب مطرح شده در کلاس می باشند و مسئولیت عواقب ناشی از عدم پیگیری بر عهده خود دانشجو می باشد.

  • عدم حضور در کلاسهای عملی حتی در صورت هماهنگی موجب کسر نمره می گردد.

  • انضباط کلاسی شامل حضور به موقع در کلاس، خودداری از رفت و آمدهای بی مورد هنگام برگزاری کلاس، خاموش بودن تلفن همراه، رعایت سکوت و آداب و شئون کلاس می باشد.

  • سفارش دوستان، همکاران، مسئولین در هر جایگاهی تاثیر مثبت بر وضعیت شما نخواهد داشت.

  • دیگر مواردی که به عنوان مقررات آموزشی تعریف شده و شناخته شده است، بدیهی بوده و لازم به ذکر نمی باشد.

  • در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از طریق ایمیل با بنده مکاتبه نمایید.